ЖК «Британский Дом» зареєстровано в Реєстрі дозвільних документів ДАБІ

З радістю повідомляємо,

що 10 вересня 2020 року

проектну документацію Об`єкта будівництва по вул. Богдана Хмельницького, 10  зареєстровано в чиному законодавством порядку в  Реєстрі будівельної діяльності єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

Доступно за посиланням: https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2394987730678318419

Орган, що прийняв рішення: ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю. 

 

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена проектна документація  відповідає державним будівельним нормам

(в т.ч. вимогам щодо міцності, надійності та довговічності обєкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі доступності маломобільних груп, санітарного  і епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, енергозбереження, тощо).


 

С радостью сообщаем,

что 10 сентября 2020

проектную документацию объекта строительства по ул. Богдана Хмельницкого, 10 зарегистрировано в  установленом законодательством порядке в Реестре строительной деятельности единой государственной Электронной системы в сфере строительства.

Доступно по ссылке: https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2394987730678318419

Орган, который  решение: ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля.

По результатам рассмотрения проектной документации и снятия замечаний установлено, что указанная проектная документация соответствует Государственным строительным нормам

(в т.ч. требованиям  прочности, надежности и долговечности объекта строительства, его эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, в том числе доступности маломобильных групп, санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, пожарной безопасности, энергосбережения и др.).

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *